Stambeno poslovni objekti sa zemljištem u Sremskoj Mitrovici


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Sremska Mitrovica OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 230/2020 dana 05.01.2021. godine.

Datum javne prodaje04.02.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-87-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisaen u LN br. 23418 KO Sremska Mitrovica i to:

Zemljište pod zgradom i drugim objektima na kat. parc. br. 2219/9, zemljište u građevinskom području, ulica Vase Stajića br. 49, broj dela 1, površine 1a55m2;
Zemljište pod zgradom i drugim objektima, na kat. aprc. br. 2219/9, zemljište u građevinskom području, ulica Vase Stajića br. 49, broj dela 2, površine 1a13m2;
Zemljište uz zgradu, na kat. parc. br. 2219/9, zemljište u građevinskom području, ulica Vase Stajića br. 49, broj dela 3, površine 2a73m2, kompletno opremljeno građevinsko zemljište parcele broj 2219/9, procenjene vrednosti 13.525,00 Eur-a;
- Stambeno poslovna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, objekat broj 1, ulica Vase Stajića br. 49, na kat. parc. br. 2219/9, površine 155m2, broj prizemnih etaža 1, broj nadzemih etaža 1, procenjene vrednosti 135.016,84 Eur-a;
- Porodična stambena zgrada- dvorišni stambeni objekat, objekat upisan po zakonu o ozakonjenju objekata, opis objekta - dvorišno stambeni objekat, objekat broj 2, ulica Vase Stajića br. 49, na kat. parc. br. 2219/9, površine korisne/građevinske 154/185m2, broj prizemih etaža 1, broj nadzemnih etaža 1, procenjene vrednosti 42.362,85 Eur-a; Ukupna procenjena vrednost iznosi 190.904,69 Eur-a, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 133.633,28 Eur-a.

Nepokretnosti upisane u LN br. 23418 KO Sremska Mitrovica i to:

- Zemljište pod zgradom i drugim objektima, na kat. parc. br. 4167, zemljište u građevinskom području, ulica Trg Svetog Stefana broj 26, broj dela 1, površine 3a52m2;
- Zemljište pod zgradom i drugim objektima, na kat. parc. br. 4167, zemljište u građevinskom području, ulica Trg Svetog Stefana broj 26, broj dela 2, površine 2a26m2;
- Zemljište uz zgradu, na kat. parc. br. 4167, zemljište u građevinskom području, ulica Trg Svetog Stefana broj 26, broj dela 3, površine 39m2, kompletno opremljeno građevinsko zemljište parcele broj 4167 procenjene vrednosti 21.595,00 Eur-a;
- Stambeno poslovna zgrada, objekat upisan po zakonu o ozakonjenu objekata, objekat broj 1, ulica Trg Svetog Stefana broj 26, na kat. parc. br. 4167 korisno/građevinske povšrine 630/732m2, površine 352m2, broj prizemnih etaža 1, broj nadzemih etaža 1, broj podzemih etaža 1, procenjene vrednosti 341.004,26 Eur-a;
- Objekat poslovnih usluga, objekat upisan po zakonu o ozakonjenju objekata, objekat broj 2, ulica Trg Svetog Stefana broj 26, na kat. parc. br. 4167 korisno/građevinske površine 195/226, površine 226m2, broj prizemih etaža 1, procenjene vrednosti 98.684,16 Eur-a; Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 461.283,43 Eur-a, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 322.898,10 Eur-a.

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 04.02.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09 do 13 ćasova. Licitacioni korak iznosi 5% od početne cene nepokretnosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Nema komentara