Jednosoban stan u Jagodini


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaNarodnog fronta 18 OpštinaJagodina
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.02.2021. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

065/480-06-35; 011/635-91-12

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vojvođanska banka a.d. ovim Oglasom raspisuje poziv za dostavljanjem ponude za prodaju neposrednom pogodobom nepokretnosti u skladu sa Zakonom o hipoteci, a na osnovu pravosnažnog Rešenja Službe za katastar nepokretnosti br.952-02-12-023-26237/2019. godine od 20.12.2019. godine, za nepokretnost:

– Jednosoban stan broj 10, korisne površine 46m2, ulaz 1, upisan kao poseban deo zgrade 1, na katastarskoj parceli broj 3836, koja se nepokretnost nalazi u ulici Narodnog fronta broj 18 ,i upisana je u list nepokretnosti broj 247 KO Jagodina.

Minimalna prihvatljiva cena za gore opisanu nepokretnost iznosi 27.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Ponuda mora da sadrži cenu nepokretnosti, koja će biti ista ili viša od ovde postavljenje od 27.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 25.02.2020. godine.

Ponude za zaključenje ugovora o neposrednoj pogodbi potrebno je dostaviti u roku od 30 ( trideset ) dana od dana objavljivanja ovog oglasa na web stranici www.dobos.rs , a najkasnije do 26.02.2021. godine u 12:45 časova po srednjeevropskom vremenu u prostorijama Vojvođanske banke a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 111, n/r Gordane Đuranović. Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Banke na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 111. sa početkom u 13:00 časova. Rok za odlučivanje o valjanim ponudama je 15 ( petnaest ) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Nakon prihvatanja ponude od strane Banke, pokreće se postupak zaključenja ugovora neposredne pogodbe po Zakonu o hipoteci, koji podrazumeva u sebi slanje obaveštenja o neposrednoj pogodbi dužniku u smislu Zakona o hipoteci,kao i polaganje depozita od strane najpovoljnijeg ponuđača u iznosu od 10% od ponuđenog i prihvaćenog iznosa ( Banka će naknadno najpovoljnijem ponuđaču dostaviti i depozitni račun ) i podrazumeva da je ponuđač prihvatio model ugovora o kupoprodaji dostavljen od strane Banke sa svim svojim uslovima i odredbama.

Banka zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od dostavljenih ponuda.