Kraljevo, stan 39m2, Ul. Hajduk Veljkova


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaHajduk Veljkova 105 OpštinaKraljevo
Cena EUR*21.759 € Jemstvo4.663 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.02.2021. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molim Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Ivan Milovanović,Kraljevo,Trg srpskih ratnika III/1,u izvršnom postupku izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI ELEKTRONSKIM JAVNIM NADMETANJEM.

ODREĐUJU SE USLOVI PRVE PRODAJE PUTEM ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANJA NEPOKRETNOSTI i to:

-Stan broj 1,evidencijski broj 6,korisne površine 39m2 koji se nalazi na prvom spratu stambeno poslovne zgrade broj 1,postojećoj na katastarskoj parceli broj 401/1 KO Kraljevo,sve upisano u list nepokretnosti broj 7645 KO Kraljevo.

Vrednost nepokretnosti-predmeta prodaje utvrđena je zaključkom Javnog izvršitelja Milovanović Ivana o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti ИИ 148/20 od 15.01.2021.godine,donetim na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti koji je sačinjen dana 16.01.2020 god.u iznosu od 3.667.943,76 dinara.

Na PRVOM elektronskom javnom nadmetanju početna cena nepokretnosti-predmeta prodaje iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti i to 2.567.560,63 dinara.

Prodaja će se obaviti elektronskim javnim nadmetanjem a PRVO elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 26.02.2021.god.na portalu elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na internet stranici www.eaukcija.gov.rs,u periodu od 09 do 13 časova.
Vreme za davanje ponuda traje najduže 4 sata u periodu od 09.00 do 13.00 časova.

U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda,vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja.
Postupak se nastavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda,a najduže do 15 časova,kada se postupak elektronsko javnog nadmetanja mora okončati.

Licitacioni korak iznosi 5% od početne cene.

Pravo učešća na ovom elektronskom javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja u iznosu od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti za koju podnose ponudu i to uplatom na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala/eaukcija.sud.rs/,inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.
Posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na račun javnog izvršitelja Ivana Milovanovića iz Kraljeva broj 170-50019023010-05 koji se vodi kod banke UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD/STARI GRAD sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju u predmetu u predmetu posl.broj ИИ 148/20”

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti ponuđenu cenu,umanjenu za iznos položenog jemstva,isplati na depozitni račun javnog izvršitelja Ivana Milovanovića iz Kraljeva broj 170-50019023010-05 koji se vodi kod banke UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD/STARI GRAD sa pozivom na broj predmeta ИИ 148/20,sa napomenom “uplata ostatka cene u predmetu ИИ 148/20″a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja,u kom slučaju će se postupiti na način propisan čl.182,st.2 i 3 Zakona o izvršenji u obezbeđenju.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima koja mu se pisanim putem ili elektronskim putem na e-mail adresu milovanovicmivan@gmail.com,obrate zaključno sa 22.02.2021.godine omogućiti razgledanje predmetne nepokretnosti dana 23.02.2021.godine u 16.00 časova.

Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza,a radi prenosa prava vlasništva.