Dvosoban stan u Kruševcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Kruševac OpštinaKruševac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 231/20 dana 25.01.2021. godine.

Datum javne prodaje25.02.2021. Poverilac / ProdavacOTP banka Srbija ad Beograd
Kontakt telefon

011/301-97-62 i 066/804-50-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca nakon dve neuspele javne prodaje sledeće nepokretnosti:

- Dvosoban stan broj 19, površine 48m2, na četvrtom spratu, broj ulaza 1 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, zgrada broj 1, spratnosti Po+Pr+4SP+Pk izgrađene na kp.br. 2635/1 KO Kruševac, upisane u LN br. 9503 KO Kruševac, utvrđene vrednosti 3.120.000,00 dinara.

Kupoprodajna cena se slobodno ugovara između zainteresovanih kupaca i Javnog izvršitelja i ne može biti niža od 936.000,00 dinara, a koji iznos predstavlja početnu cenu za koju se prodaje predmetna nepokretnost.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u kancelariji javnog izvršitelja Irene Živković na adresi Brijanova 1/13, Kruševac, najkasnije do 25.02.2021. godine do 13,00 časova.

Uz ponudu zainteresovana lica dostavljaju dokaz o uplati jemstva. Nalaže se ponuđačima da najkasnije do 22.02.2021. godine polože jemstvo u visini od 10% od procenjene vrednosti, odnosno iznos od 312.000,00 dinara.

Za sve detaljnije informacije o prodaji pogledajte i zaključak u prilogu oglasa.