Mislođin - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaNovo Naselje 3 deo 11 OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*13.200 € Jemstvo1.320 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje22.10.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 011/302-75-59, 069/885-35-61, 064/885-32-75, 064/885-39-19; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, br.zgrade 1, u ul. Novo Naselje 3 Deo br.11, površine u gabaritu 52m2, spratnosti Pr+Pk zemljište pod zgradom-objektom, površine 52m2, zemljište pod zgradom-objektom, površine 31m2, zemljište uz zgradu-objekat, površine 469m2, njiva 6. klase, površine 464m2 na kat.parceli br. 1629/8, upisano u list nepokretnosti br. 1306 KO Mislođin, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Obrenovac br. 952-02-13-087-1011/2020 od 18.08.2020. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 13.200,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 660 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaže se 22.10.2021. godine u 11 sati u prostorijama Eurobank a.d. Ul. Vuka Karadžića 10, prizemlje, sala Sava. 

Razgledanje nepokretnosti je zakazano za 01.10.2021. godine u 12:00 sati.

Pravo učešća imaju lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene najkasnije do 19.10.2021.

ostavite komentar

Komentari:

  1. Interesuje me kuca u mislodjinu. Da li može neko me kontaktirati. 0649393369