Trosoban stan u Jagodini


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Jagodina OpštinaJagodina
Cena EUR*24.285 € Jemstvo2.428 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji nepokretnostiII 565/19 od 10.02.2021. godine.

Datum javne prodaje11.03.2021. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Trosoban stan - DUPLEКS, broj stana C35, korisne površine iz lista nepokretnosti 75m2, koji se nalazi na osmom spratu stambeno-poslovne zgrade B-1, broj zgrade 5, ulaz broj 1, u Jagodini, ulica Slavke Đurđević, na kp.br. 3050/1, upisan u listu nepokretnosti broj 12019 КO Jagodina, a koji se nalazi u svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1 procenje tržišne vrednosti u iznosu od 2.865.612,75 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 100% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 11.03.2021. godine u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 565/19“ i pozivom na broj II 565/19.