Autobuska stanica u Novom Sadu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaPut novosadskog partizanskog odreda 1a OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*2.969.222 € Jemstvo593.844 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje15.03.2021. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Credit Agricole Srbija ad Novi Sad, ovim putem oglašava prodaju sledeće nepokretnosti:
Objekat drumskog saobraćaja - autobuska stanica 4,330.11m2 sa pratećim objektima 35m2 i pripadajućim zemljištem 29,524m2 - Novi Sad.

1) Objekat drumskog saobraćaja – autobuska stanica, sa pratećim objektima i pripadajućim zemljištem;
Ukupna površina zgrade drumskog saobraćaja bez terasa: 4.148,11 m2;
Ukupna površina zgrade drumskog saobraćaja sa terasama: 4.330,11 m2;
Ukupna površina pratećih objekata: 35,00 m2;
Ukupna površina zemljišta: 29.524,00 m2;
Adresa: ul. Put novosadskog partizanskog odreda 1a, Novi Sad.
Sve na kat.parceli 3351/1 KO Novi Sad 1.

Glavni objekat na parceli je objekat br. 1 - zgrada drumskog saobraćaja – autobuska stanica, spratnosti Pr + 1 i ukupne neto površine sa terasama 4.330,11 m2, približnog oblika latiničnog slova L. Pored ovog, na parceli postoje još 3 manja prateća objekta (u Listu nepokretnosti objekti br. 2, 3 i 4), montažne portirske kućice kontejnerskog tipa, prizemne
spratnosti i ukupne površine 35,00 m2.

- ATP VOJVODINA je u postupku stečaja, u kojem su objekti autobuske stanice, starog i novog servisa izloženi prodaji javnim prikupljanjem ponuda.
- Rok za javno prikupljanje ponuda za prodaju objekata autobuske stanice, novog i starog servisa je 15.03.2021.godine, pre javnog otvaranja pristiglih ponuda koje se očekuje polovinom marta 2021.godine.
- Ponude će se prikupljati u zapečaćenim kovertama, sa preciznim navođenjem na koju se imovinsku celinu ponuda odnosi i šalju se na adresu: ATP VOJVODINA AD Novi Sad-u stečaju, ul. Put novosadskog partizanskog odreda br.1a, 21000 Novi Sad.
- Minimalno prihvatljiva kupoprodajna cena:
Za „Autobusku stanicu“ – 2,969,221.54 EUR (depozit – 593,844.31 EUR)

- Za dodatne informacije kontaktirati Bojana Škrbića na kontakt tel.021/539-025 i 064/244-0744 ili putem e-mail-a: bojanskrbic@hotmail.com i stečajnog upravnika Nikolu Pavlovića na kontakt.tel.063/500-516 i 065/203-8331