Novi servis za autobuse u Novom Sadu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaPut novosadskog partizanskog odreda 1a OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*1.444.080 € Jemstvo288.816 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje15.03.2021. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Credit Agricole Srbija ad Novi Sad, ovim putem oglašava prodaju sledeće nepokretnosti:
Novi servis za autobuse 2821m2 i objekat 71m2 – Novi Sad.

1) Zgrada drumskog saobraćaja - „Novi servis za autobuse“
Površina: 2.821,00 m2.
Adresa: ul. Put novosadskog partizanskog odreda 1a, Novi Sad.
Izgrađen na kat.parceli 3351/2 KO Novi Sad 1 ukupne površine 12.204,00 m2.
Predmetna parcela se nalazi u Industrijsko – poslovnoj zoni Sever 2, u sklopu kompleksa autobuske stanice. Sam kompleks nalazi se na uglu Puta novosadskog partizanskog odreda i Sentandrejskog puta, dok je sa treće strane oivičen Kisačkim putem.

2) Ostale zgrade (br.zgrade 2).
Površina: 71,00 m2.
Adresa: ul. Put novosadskog partizanskog odreda 1a, Novi Sad.
Izgrađen na kat.parceli 3351/2 KO Novi Sad 1.

 ATP VOJVODINA je u postupku stečaja, u kojem su objekti autobuske stanice, starog i novog servisa izloženi prodaji javnim prikupljanjem ponuda.
- Rok za javno prikupljanje ponuda za prodaju objekata autobuske stanice, novog i starog servisa je 15.03.2021.godine, pre javnog otvaranja pristiglih ponuda koje se očekuje polovinom marta 2021.godine.
- Ponude će se prikupljati u zapečaćenim kovertama, sa preciznim navođenjem na koju se imovinsku celinu ponuda odnosi i šalju se na adresu: ATP VOJVODINA AD Novi Sad-u stečaju, ul. Put novosadskog partizanskog odreda br.1a, 21000 Novi Sad.
- Minimalno prihvatljiva kupoprodajna cena:
Za „Novi servis“ – 1,444,080.07 EUR (depozit – 288,816.01 EUR)
- Za dodatne informacije kontaktirati Bojana Škrbića na kontakt tel.021/539-025 i 064/244-0744 ili putem e-mail-a: bojanskrbic@hotmail.com i stečajnog upravnika Nikolu Pavlovića na kontakt.tel.063/500-516 i 065/203-8331