Stari servis za autobuse u Novom Sadu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaPut novosadskog partizanskog odreda 1a OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*900.229 € Jemstvo180.046 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje15.03.2021. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Credit Agricole Srbija ad Novi Sad, ovim putem oglašava prodaju sledeće nepokretnosti:
Stari servis za autobuse 2118m2 i stara upravna zgrada 504m2– Novi Sad.

1) Zgrada drumskog saobraćaja - „Stari servis za autobuse“
Površina: 2.118,00 m2;
Adresa: ul. Put novosadskog partizanskog odreda 1a, Novi Sad.
Izgrađen na kat.parceli 3351/3 KO Novi Sad 1 ukupne površine 15.668,00 m2.

2) Zgrada drumskog saobraćaja – „Stara upravna zgrada“
Površina: 504,00 m2,
Adresa: ul. Put novosadskog partizanskog odreda 1a, Novi Sad.
Izgrađen na kat.parceli 3351/3 KO Novi Sad 1, u Novom Sadu.

- ATP VOJVODINA je u postupku stečaja, u kojem su objekti autobuske stanice, starog i novog servisa izloženi prodaji javnim prikupljanjem ponuda.
- Rok za javno prikupljanje ponuda za prodaju objekata autobuske stanice, novog i starog servisa je 15.03.2021.godine, pre javnog otvaranja pristiglih ponuda koje se očekuje polovinom marta 2021.godine.
- Ponude će se prikupljati u zapečaćenim kovertama, sa preciznim navođenjem na koju se imovinsku celinu ponuda odnosi i šalju se na adresu: ATP VOJVODINA AD Novi Sad-u stečaju, ul. Put novosadskog partizanskog odreda br.1a, 21000 Novi Sad.
- Minimalno prihvatljiva kupoprodajna cena:
Za „Stari servis“ – 900,228.59 EUR (depozit – 180,045.72 EUR).
- Za dodatne informacije kontaktirati Bojana Škrbića na kontakt tel.021/539-025 i 064/244-0744 ili putem e-mail-a: bojanskrbic@hotmail.com i stečajnog upravnika Nikolu Pavlovića na kontakt.tel.063/500-516 i 065/203-8331