Budisava - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Budisava OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*54.203 € Jemstvo11.615 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIV 246/20 dana 10.02.2021. godine.

Datum javne prodaje09.03.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Njiva 1. klase, Ul. Petrovićeva D, površine 1ha02a79m2, na KP br. 3279/2;
- Njiva 2. klase, Ul. Petrovićeva D, površine 61a79m2, na KP br. 3279/2;
- Njiva 3. klase, Ul. Petrovićeva D, površine 8a70m2, na KP br. 3279/2;
Sve upisano uLN 2028 KO Budisava kao poljoprivredno zemljište, obim udela 1/1.

Procenjena vrednost iznosi 9.137.000,00 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 09.03.2021. godine od 9 do 13 časova na portalu elektronskog javnog nadmetanja.
Licitacioni korak iznosi 1 % od početne cene.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15 % od procenjene vrednosti.