Zemljište u Ležimiru


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Ležimir OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*17.490 € Jemstvo2.499 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II-583/2020 dana 11.02.2021. godine.

Datum javne prodaje05.03.2021. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57, 011/264-22-58, 011/264-22-64, 011/264-22-65 i 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se prvo elektronsko javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti izvršnog dužnika koje su predmet prodaje izvršnog postupka i to:

- Njiva 4. klase, potes Plandište, površine 2ha29a38m2, kat. parc. br. 3953, LN br. 236 KO Ležimir, procenjene vrednosti 2.948.250,00 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Prvo elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 05.03.2021. godine u periodu od 09,00 do 13,00 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja, koji je dostupan na internet stranici www.eaukcija.sud.rs.

Licitacioni korak iznosi 10% od početne cene.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Nema komentara