Užice, poslovno-stambeni objekat,128m2+155m2


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaRadničkog bataljona 103 OpštinaUžice
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.02.2021. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Milan Lojaničić,Užice,Ul.Petra Ćelovića br.20,II sprat,stan 6,u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći ZAKLJUČAK O PRVOJ PRODAJI NEPOKRETNOSTI ELEKTRONSKIM JAVNIM NADMETANJEM.

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA ELEKTRONSKIM JAVNIM NADMETANJEM NEPOKRETNOSTI i to:

1. Stan od tri sobe,površine 128m2,broj posebnog dela 1,na adresi Radničkog bataljona br.103,Užice,koji se nalazi u potkrovlju zgrade broj 1,na KP.7008 KO Užice upisana u list nepokretnosti broj 6690 KO Užice-SKN Užice.

2. Poslovni prostor-jedna prostorija površine 155m2,broj posebnog dela 1,na adresi Radničkog bataljona br.103,Užice,koji se nalazi u prizemlju zgrade broj 1,na KP 7008 KO Užice upisana u list nepokretnosti 6690 KO Užice-SKN Užice.

Vrednost nepokretnosti-predmeta prodaje utvrđena je zaključkom Javnog izvršitelja Milana Lojaničića o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti И.И.431/2020 od 26.11.2020.godine,donetim na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti.Proceni je pristupljeno dana 20.10.2020.godine u sledećim iznosima:
Nepokretnost pod rednim brojem 1 u iznosu od 5.267.200,00 dinara.Nepokretnost pod rednim brojem 2 u iznosu od 9.202.815,00 dinara.

Na PRVOM elektronskom javnom nadmetanju početna cena nepokretnosti-predmeta prodaje iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti i to:
-za nepokretnost pod rednim brojem 1 iznos početne cene:3.687.040,00 dinara,
-za nepokretnost pod rednim brojem 2 iznos početne cene:6.441.970,50 dinara,

Prodaja će se obaviti elektronskim javnim nadmetanjem a PRVO elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 26.02.2021. god.na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09 do 13 časova.
Vreme za davanje ponuda traje najduže 4 sata u periodu od 09.00 do 13.00 časova.

U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda,vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanjeelektronskog javnog nadmetanja.
Postupak se nastavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda,a najduže do 15 časova,kada se postupak elektronsko javnog nadmetanja mora okončati.

Licitacioni korak iznosi 5% od prethodno ponuđene i prihvaćene cene za svaku pojedinačnu nepokretnost.

Pravo učešća na ovom elektronskom javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja u iznosu od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti za koju podnose ponudu i to uplatom na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala/eaukcija.sud.rs/,inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.

-Za nepokretnost pod rednim brojem 1 iznos jemstva iznosi RSD 790.080,00
-Za nepokretnost pod rednim brojem 2 iznos jemstva iznosi RSD 1.380.422,25

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti ponuđenu cenu isplati na depozitni račun javnog izvršitelja broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalna banka AD Beograd sa pozivom na broj И.И 431/2020.a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja,u kom slučaju će se postupiti na način propisan čl.182,st.2 i 3 Zakona o izvršenji u obezbeđenju.

Zainteresovanim licima za kupovinu predmetnih nepokretnosti dozvoliće se da uz prethodnu saglasnost neposrednog držaoca nepokretnosti u prikladno vreme razgledaju nepokretnost a na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu sedišta kancelarije javnog izvršitelja Milana Lojaničića najkasnije do dana 17.02.2021.godine.

Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza,a radi prenosa prava vlasništva.