Silosi u okolini Valjeva – Mionica / Donji Mušić


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Donji Mušić OpštinaMionica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIv 390/2019 dana 10.03.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

014/521-886 i 066/809-00-93

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se DRUGA JAVNA PRODAJA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika: BUDIMIR MILOSAVLjEVIĆ, Mionica, ul. Milana Stanišića bb, JMBG 0703968771044, sa udelom 1/1, putem usmenog javnog nadmetanja, i to za nepokretnosti:

- njiva 2. klase, površine 6a 81m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/2 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 40.193,91, dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 20.096,95 dinara,
- njiva 2. klase, površine 6a 13m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/3 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 36.180,42 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 18.090,21 dinara,
- njiva 2. klase, površine 4a 07m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/4 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 24.021,91 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 12.010,06 dinara,
- njiva 2. klase, površine 5a 99m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/5 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 35.354,12 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 17.677,68 dinara,
- građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje čini zemljišta pod zgradom-objektom, uz zgradu-objekat i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, ukupne površine 83a 65m2, broj parcele 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 493.718,19 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 246.859,09 dinara,
- ostale zgrade – MAGACIN, broj zgrade 1, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 485.971,57 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 242.985,78 dinara,
- ostale zgrade – UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 2, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 4.605.478,86 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 2.302.739,43 dinara,
- pomoćna zgrada, broj zgrade 3, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjena vrednost iznosi 38.246,19 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 19.123,09 dinara,
- zgrada za proizvodnju stočne hrane – MEŠAONA STOČNE HRANE, (koju čini: usipni koš sa nadstrešnicom, mašinska kuća u kojoj se nalazi i mlin čekićar, transportni sistem za rasuti materijal, komandni orman-tabla, dve ćelije silosa za rasuti materijal, sistem dozatora za osnovnu supstancu i aditive, mašalica za pripremu gotove hrane, sistem za aspiraciju transportera i silosa), broj zgrade 4, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, ukupna procenjena vrednost iznosi 55.484.600,00 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 27.742.300,00 dinara,
- zgrada za koju nije poznata namena, (3 ćelije silosa za sačmu i aditive, kapacitet svake ćelije je 105 m3, dimenzije ćelije: su prečnik fi 3,5 m, visina h=10m. Ćelije silosa su izrađene od čeličnog lima, motane i pertlovane po sistemu Lipp-Utva“, levak ćelije ima nagib 45 stepeni. Ćelije su levkom oslonjene na prsten koji je zavaren za čelične stubove koji u 12 tačaka prihvataju prsten i u četiri tačke prenose opterećenje na temeljnu ploču silosa), broj zgrade 5, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 2.665.000,00 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 1.332.500,00 dinara,
- ostale zgrade – TRAFO STANICA, broj zgrade 6, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjena vrednost iznosi 14.342,32 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 7.171,16 dinara,
sve upisano u list nepokretnosti br. 291 KO Donji Mušić,
- njiva 4. klase, površine 11a 48m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište broj parcele 81 KO Tabanović, potes Ornica, procenjena vrednost iznosi 67.757,14 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 33.878,57 dinara,
- zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 1, postojeće na katastarskoj parceli broj 81 KO Tabanović, potes Ornica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige procenjena vrednost iznosi 1.143.401,76 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 571.700,88 dinara, sve upisano u list nepokretnosti br. 222 KO Tabanović,

- građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje čini zemljište pod zgradom-objektom (površine 2a 95m2) i njiva 5. klase (površine 14a 54m2), broj parcele 334 KO Nanomir, potes Banovine, ukupne površine 17a 49m2, procenjena vrednost iznosi 103.229,30 dinara, a početna cena čini 50% procenjene vrednosti i iznosi 51.614,65 dinara,
- pomoćna zgrada – MAGACIN, broj zgrade 2, postojeće na katastarskoj parceli broj 334 KO Nanomir, potes Banovine, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 621.500,61 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 310.750,30 dinara, sve upisano u list nepokretnosti br. 168 KO Nanomir.

NAPOMENA: Prodaju se zajedno 3 celine I jemsto se plaća u odnosu na celine. Za sve dodatne infomracije kontaktirajte broj: 066/80-90-097. Takođe, kontaktirajte nas I za svu eventualnu dodatnu dokumentaciju.

Prodaju pokretne imovine možete pogledati na linku: "Kolska vaga i drugo – Mionica / Donji Mušić"

Nema komentara