Mataruge - zemljištem


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Mataruge OpštinaKraljevo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. IIV 107/20 dana 20.04.2021. godine.

Datum javne prodaje21.05.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Kat. parc. br. 881/3 KO Mataruge, po kulturi livada 6. klase, površine 38a67m2, potes Trnjaci, upisana u LN br. 1165 KO Mataruge, procenjene vrednosti 318.314,00 dinara;
2. Kat. parc. br. 881/4 KO Mataruge koja se sastoji od njive 6. klase, površine 43a46m2 i livade 6. klase, 4a16m2, potes Trnjaci, upisane u LN br. 1165 KO Mataruge, procenjene vrednosti 340.891,00 dinara;
3. Kat. parc. br. 1403/2 KO Mataruge, koja se sastoji od njive 4. klase, površine 20a61m2 i njive 5. klase 15a46m2, potes Bug, upisane u LN br. 1165 KO Mataruge, procenjene vrednosti 321.137,00 dinara;
4. Kat. parc. br. 1403/3 KO Mataruge, po kulturi njiva 5. klase, površine 4a89m2, potes Bug, upisana u LN br. 1165 KO Mataruge, procenjene vrednosti 40.216,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati putem elektronskog javnog nadmetanje dana 21.05.2021. godine u periodu od 09,00 do 13,00 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja. Licitacioni korak se određuje u iznosu od 10% od ukupne početne cene nepokretnosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.