Lisović - vikend kuća


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Lisović OpštinaBeograd-Barajevo
Cena EUR*4.484 € Jemstvo1.495 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv. 675/20 dana 08.04.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vikend kuća (br. objekta 1), površine 48m2 sa zemljištem pod zgradom u površini od 48m2 (br. dela 1), koji se nalaze u ul. Živana Nikolića br. 1, na kat. parc. br. 385/7, upisana u LN br. 946 KO Lisović i njive 5. klase (br. dela 2), površine 967m2, koja se nalazi u ul. Živana Nikolića, na kat. aprc. br. 385/7, upisana u LN br. 946 KO Lisović, procenjene vrednosti 1.763.636,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 10.05.2021. godine u 14 časova u Beogradu na adresi Bulevar Mihajla Pupina 165a, u kancelariji javnog izvršitelja.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.