Prodaja kuće sa parcelom u Pačiru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaBačka 4 OpštinaBačka Topola
Cena EUR*10.970 € Jemstvo3.291 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje13.05.2021. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235 i 024/524-433

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

U izvršnom postupku koji se vodi pred javnim izvršiteljem Bojanom Milanović Nedeljković iz Subotice se sprovodi postupak prodaje sledeće nepokretnosti:

Kat. parcela 1226 ukupne površine 9a 18m2 i objekti- porodična stambena zgrada br. 1 površine u gabaritu 242 m2 i pomoćna zgrada br. 2 površine u gabaritu 32m2 a što u prirodi predstavlja stambeni objekat spratnosti prizemlje i obor za svinje sa čardakom u Pačiru, ul. Bačka 4, ukupne procenjene vrednosti u iznosu od 2.589.000,00 dinara

Početna cena na drugoj prodaji iznosi 1.294.500,00 dinara (50% od utvrđene vrednosti).

Prodaja je zakazana za 13.05.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.gov.rs s početkom u 9 časova.

Vreme za davanje ponuda je od 9 časova do 13 časova. 

Licitacioni korak iznosi 5% od početne cene.

U navedenom periodu se mogu davati ponude, a u slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih 5 minuta pre navršavanja 13 časova, vreme trajanja elektronskog nadmetanja se produžava za još 5 minuta. Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih 5 minuta elektronskog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda , a najduže do 15 časova kada se postupak mora okončati.

Zakonom je propisano ko ne može biti kupac.

Ponuđač sa najvišom cenom (kupac) je dužan da u roku od 15 dana od donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti uplati prodajnu cenu na račun izvršitelja Bojane Milanović Nedeljković broj 285-2230310000081-46 koji se vodi kod Sberbank ad Beograd sa pozivom na broj II. 6/2020

Kupac snosi sve troškove u vezi taksi, poreza a radi prenosa vlasništva.

Za sve potrebne informacije zainteresovani kupci mogu kontaktirati Banku na e mail adrese: gordana.urukalo@voban.rs odnosno putem tel. 021/424-235 i mogu kontaktirati javnog izvršitelja na telefon broj 024/524-433