Porodična stambena zgrada u Čačku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaPrvomajska 21 OpštinaČačak
Cena EUR*54.595 € Jemstvo7.773 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.04.2021. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada ukupne neto površine 194.00m2, spratnosti P+1, izgrađena na katastarskoj parceli broj 4999/2, ul. Prvomajska br.21, broj etaža PR 1, sve upisnao u List nepokretnosti br.6848, K.O. Čačak.

Lokacija i infrastrukturna opremljenost:
Porodična stamebna zgrada nalazi se u ul.Prvomajska br.21 u trećoj gradskoj zoni u Čačku. Lokacija zgrade udaljena je od centra grada 1050m, od Nemanjine ulice koja ima karakter regionalnog puta oko 500m, od osnovne škole „Filip Filipović“ 180m, a od objekata snabdevanja 80m. Lokacija je okružena individualnim stambenim zgradama i opremljena kompletnom infrastrukturom: asfaltnom ulicom, trotoarom, uličnom rasvetom, vodovodom, kanalizacijom, elektro, telefonskom i gasnom mrežom.
Porodična stambena zgrada spratnosti P+1 izgrađena je 1976.godine. Prizemlje zgrade čine: predsoblje, kupatilo, spavaća soba, dnevna soba, kuhinja sa trpezarijom, ostava, kotlarnica i garaža ukupne neto površine 93.50m2. Sprat čine: predsoblje, kupatilo, 4 spavaće sobe i 4 terase, neto površine 100.50m2.

Procenjena vrednost nepokretnosti : 9,172,028.00 RSD (cca. 77,993.44 EUR).

Početna cena na 1. javnom nadmetanju (70% procenjene vrednosti nepokretnosti): 6,420,419.60 RSD (cca 54,595.40 EUR).

Ponovljeno prvo javno nadmetanje nepokretnosti održaće se dana 29.04.2021.godine u 10:30h, u kacelariji javnog izvršitelja na adresi Cara Dušana br.11 u Čačku.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 1/10 procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti i koja o tome dostave dokaz javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u novcu u iznosu od 917,202.80 RSD uplatom na račun javnog izvršitelja Marine Galović broj 155-26940-88 koji se vodi kod HALKBANK a.d. Beograd sa pozivom na broj 0336 I.I-112/19

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima koja se prijave do 27.04.2021.godine elektronskim putem na e-mail: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com, omogućiti razgledanje predmetne nepokretnosti u terminu po dogovoru.

Kontakt telefon javnog izvršitelja Marine Galović: 063/562-105

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole.rs, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17 sati.