Zemljište u Zrenjaninu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Čenta, KO Perlez, KO Farkaždin OpštinaZrenjanin
Cena EUR*223.600 € Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ProCredit Bank a.d. Beograd, oglašava prodaju nepokretnosti – poljoprivredno zemljište KO Čenta, Perlez, Farkaždin.

Parcele se nalaze na području Teritorije Zrenjanina to jest, katasterskih opština Perlez, Čenta i Farkaždin. Radi se o poljoprivrednom obradivom zemljištu. Prilaz parcelama omogućen je ili asfaltnim ili seoskim zemljanim putevima. Parcele su od asfaltnih saobraćajnica udaljene u rasponu od 300m-1200m. Sve parcele su ravne pravilnog oblika pogodne za mašinsku obradu.
Kupac snosi trošak poreza na prenos apsolutnih prava 2.5% kao i troškove nagrade za overu ugovora javnom beležniku.

4195-Čenta 30,129.00m2 udeo banke 15,064.50m2 cena 6,300 eur
3401-Farkaždin 10,829.00m2 udeo banke 5,414.50m2 cena 2,100 eur
3463-Farkaždin 19,816.00m2 udeo banke 19,816.00m2 cena 12,100 eur
3464-Farkaždin 19,879.00m2 udeo banke 19,879.00m2 cena 12,200 eur
3469-Farkaždin 26,375.00m2 udeo banke 26,375.00m2 cena 16,100 eur
3690/9-Farkaždin 34,358.00m2 udeo banke 34,358.00m2 cena 21,000 eur
3690/29-Farkaždin 20,143.00m2 udeo banke 20,143.00m2 cena 12,300 eur
3690/30-Farkaždin 20,142.00m2 udeo banke 20,142.00m2 cena 12,300eur
3719-Farkaždin 14,375.00m2 udeo banke 14,375.00m2 cena 8,800 eur
3834-Farkaždin 2,471.00m2 udeo banke 2,471.00m2 cena 1,500 eur
3835-Farkaždin 24,469.00m2 udeo banke 24,469.00 cena 15,100m2 eur
3887-Farkaždin 12,481.00m2 udeo banke 12,481.00m2 cena 8,400 eur
3893-Farkaždin 5,839.00m2 udeo banke 5,839.00m2 cena 3,900 eur
3898-Farkaždin 7,002.00m2 udeo banke 7,002.00m2 cena 4,700 eur
3993-Farkaždin 13,749.00m2 udeo banke 13,749.00m2 cena 9,300 eur
4222-Farkaždin 16,764.00m2 udeo banke 16,764.00m2 cena 11,300 eur
4352-Farkaždin 18,034.00m2 udeo banke 18,034.00m2 cena 12,100 eur
4382-Farkaždin 9,086.00m2 udeo banke 9,086.00m2 cena 6,000 eur
4399-Farkaždin 5,773.00m2 udeo banke 5,773.00m2 cena 3,700 eur
4400-Farkaždin 16,467.00m2 udeo banke 16,467.00 m2 cena 10,600 eur
3665/4-Perlez - 116,187.00m2 udeo banke 58,093.50m2 cena 33,800 eur

Cena: ukupno 223.600 EUR.

Cena se isplaćuje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.