Vikend kuća na Zlatiboru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čajetina OpštinaČajetina
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I. 780/2020 dana 08.04.2021. godine.

Datum javne prodaje07.05.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-87-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vikend kuća, broj zgrade 1, na Zlatiboru, postojeća na kat. parc. br. 4578/243, spratnosti: Pr1. Pravni status objekta: objekat ima odobrenje za upotrebu, površine 204m2, vrsta prava izvršnog dužnika: svojina, oblik svojine: privatna, udeo izvršnog dužnika u pravu svojine: 1/1 idealnih delova, upisana u LN br. 4826 KO Čajetina, sa prenosom prava svojine na kat. parc. br. 4578/243 ukupne površine 7a50m2.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 105.820,020,00 dinara, a na elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 74.074.014,00 dinara.

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 07.05.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanju u periodu od 09,00 do 13,00 časova. Vreme za davanje ponuda traje najduže 4 sata u periodu od 09,00 do 13,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Nema komentara