Troiposoban i dvoiposoban stan u Boru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Bor OpštinaBor
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 226-II 296/20 dana 06.04.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-03; 062/223-556; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Vladimira Popovića 6, u izvršnom predmetu posl.br. 226-II 296/20, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Nikolom Cvetković iz Zaječara, na osnovu Zaključka 226-II 296/20 od 06.04.2021. godine, oglašava prvu prodaju putem elektronskom javnog nadmetanja sledećih nepokretnosti, i to:

• Troiposobnog stana u Boru koji se nalazi na k.p.br. 3359 KO Bor I, upisan u LN br. 8161, broj dela parcele 1, površine 87 m2, evidencijski broj posebnog dela 1, broj stana posebnog dela objekta 1, broj ulaza 2, prizemlje, u ulici Timočke divizije br. 2-4, objekat ima odobrenje za upotrebu, svojina privatna, celo pravo sa obimom udela 1/1, čija početna cena na prvoj prodaji iznosi 2.799.915,11 dinara,

• Dvoiposobnog stana u Boru, koji se nalazi na k.p.br. 862 KO Bor I, upisan u LN br. 9031, broj dela parcele 1, površine 60 m2, evidencijski broj posebnog dela objekta 39, broj stana posebnog dela 19, broj ulaza 29, četvrti sprat, u ulici Moše Pijade br. 29, objekat ima odobrenje za upotrebu, svojina privatna, idealni udeo od 1/2, čija početna cena na prvoj prodaji iznosi 1.034.627,76 dinara.

Zaključkom o utvrđenju vrednosti 226-II 296/20 od 03.03.2021. godine Javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetnih nepokretnosti, s tim da je na prvom nadmetanju početna cena 70% od procenjene vrednosti.