Prodaja nepokretnosti na drugoj javnoj prodaji u selu Korman (Aleksinac)


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Korman OpštinaAleksinac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

032/347-047

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Porodična stambena zgrada, površine 137,60 m2, procenjena na iznos od 1.238.400,00 dinara (početna cena 367.020,00 dinara),
2. Pomoćna zgrada broj 2, površine 16 m2, procenjena na iznos od 56.000,00 dinara(početna cena 16.800,00 dinara) ,
3. Pomoćna zgrada broj 4, pvršine 12,80 m2, procenjena na iznos od 70.400,00 dinara (početna cena 21.120,00 dinara),
4. Zemljište pod objektom broj 1,2,3 i 4 procenjeno na iznos od 9.940,00 dinara(početna cena 2.982,00 dinara) ,
5. Zemljište uz zgradu i druge objekte procenjene na iznos od 19.740,00 dinara (početna cena 5.922,00 dinara),
6. Njiva 2. klase, površine 348 m2, sa udelom 772/1423, procenjena na iznos od 24.360,00 dinara (početna cena 7.313,00 dinara), sve na kp. br. 7313/2 KO Korman, upisano u list nepokretnosti broj 428.

7. Zemljište pod zgradom i drugim objektom,, površine 23 m2, procenjena na iznos od 1.610,00 dinara (početna cena 483,00 dinara),
8. Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površine 282 m2, procenjena na iznos od 19.740,00 dinara (početna cena 5.922,00 dinara),
9. Njiva 2. klase, površine 346 m2, sa udelom 772/1423, procenjena na iznos od 24.220,00 dinara (početna cena 7.266,00 dinara), sve na kp. br. 7313/1 KO Korman upisano u list nepokretnosti broj 428.

Na drugom nadmetanju cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu Nikoli Nedeljkoviću iz Čačka na br. telefona 032-347-047.