Obrež - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Obrež OpštinaVarvarin
Cena EUR*26.805 € Jemstvo5.744 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-128/2020 dana 14.04.2021. godine.

Datum javne prodaje14.05.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, spratnosti P+1+Pk, koja se nalazi u Ul. Obreš bb, Varvarin, na KP br. 794 KO Obrež, kao objekat broj 1, uknjižene površine od 127m2, gfaktičke korisne površine od 362m2, obim udela 1/1.

Procenjena vrednost iznosi 4.518.569,25 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 14.05.2021. godine od 9 do 13 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15 % od procenjene vrednosti.