Prodaja nepokretnosti u Pupovcu (Niš)


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Popovac OpštinaNiš
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje18.05.2021. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

064/869-50-37; 021/527-286

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Miodrag Grujović u izvršnom postupku I.I-16/2021 izvršnog poverioca Vojvođanske banke a.d Novi Sad, protiv izvršnog dužnika Momčila Nešića iz Popovca određuje drugu prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem i to:

kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 234 kvm,
kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 25 kvm,
kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 55 kvm i
kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 384 kvm i njive II klase površine 48 ari i 71 kvm, koje je upisano u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac, porodične stambene zgrade br.1, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, koja je upisana u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac, garaže br.2, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, koja je upisana u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac , pomoćne zgrade br.3, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, koja je upisana u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac, poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost br.4, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je u sledećim iznosima:
kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 234 kvm, kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 25 kvm, kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 55 kvm i kp.br.663/1 K.O Popovac, zemljišta pod zgradom-objektom, površine 384 kvm i njive druge klase površine 48 ari i 71 kvm, koje je upisano u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac, u iznosu od 5.403.066,00 dinara, porodične stambene zgrade br.1, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, koja je upisana u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac,u iznosu od 8.124.411,00 dinara, garaže br.2, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, koja je upisana u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac , u iznosu od 274.322,00 dinara, pomoćne zgrade br.3, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, koja je upisana u list nepokretnosti br.3358 K.O Popovac, u iznosu od 891.516,00 dinara i poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost br.4, postojeće na kp.br.663/1 K.O Popovac, u iznosu od 7.337.427,00 dinara.

Drugo javno nadmetanje za prodaju predmetnih nepokretnosti održaće se u kancelariji javnog izvršitelja u Nišu, ul.Vožda Karađorđa br.19/2/11, dana 18.05.2021.godine sa početkom u 13:00 časova.

Na drugom javnom nadmetanju početna cena predmetne nepokretnosti iznosi 50% od njihove procenjene vrednosti.

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno na račun Miodrag Grujović Pr JAVNI IZVRŠITELj ,PIB 111776018, Mat.br.65655942, br.160-6000000022757-66, koji se vodi kod BANCA INTESA A.D. BEOGRAD , na ime jemstva uplatila novčani iznos u visini 10 % procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti sa pozivom na broj predmeta I.I-16/2021 i javnom izvršitelju pre početka nadmetanja dostavila dokaz o izvršenoj uplati jemstva.Učesnicima u javnom nadmetanju čija ponuda ne bude prihvaćena javni izvršitelj će vratiti novac položen na ime jemstva po zaključenju nadmetanja,u zakonskom roku i to uplatom na račun koji budu naveli u pisanom zahtevu za vraćanje jemstva.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti licima u Vojvođanskoj banci:
Radmila Jakovljević broj telefona 064/ 869 5037 ili putem mail-a radmila.jakovljevic@voban.rs
Nevena Popović broj telefona 021/527-286 ili putem mail-a nevena.popovic@voban.rs