Stambeno poslovni objekat u Kamenici


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Kamenica OpštinaNiš
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj II 169/19 dana 06.04.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57, 011/264-22-58, 011/264-22-64, 011/264-22-65 i 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambeno - poslovna zgrada - stambeno poslovni objekat, broj etaža Pr1 Sp1 Pk1, građevinske površine 114m2 (čija je bruto površina 34m2, P=3x114m2) na potesu Ravno polje, kp.br. 7700/64, LN br. 4393 KO Kamenica.

Nema komentara