Loznica - Porodična stambena zgrada i zemljište u 1/4 udela


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Loznica OpštinaLoznica
Cena EUR*4.269 € Jemstvo854 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv. 47/2018 dana 24.05.2021. godine.

Datum javne prodaje23.06.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zemljište na KP br. 2299 KO Loznica, upisano u LN 2716 KO Loznica, površine 0.06,14ha, obim udela 1/4, procenjene vrednosti udela 154.250,00 dinara;
2. Porodična stambbena zgrada površine u gabarotu 75m2, izgrađena na KP br. 2299, upisana u LN 2716 KO Loznica, obim udela 1/4, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjene vrednosti udela 655.550,00 dinara;
3. Pomoćna zgrada, površine 37m2, na KP br. 2299, upisana u LN 2716 KO Loznica, obim udela 1/4, procenjene vrednosti udela 158.640,00 dinara;
4. Pomoćna zgrada površine 15m2, izgrađena na KP br. 2299, upisana u LN 2716 KO Loznica, obim udela 1/4, procenjene vrednosti udela 39.000,00 dinara.

Ukupna procenjena vrednost udela iznosi 1.007.440,00 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 23.06.2021. godine u 11 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Loznici, Pašićeva 2.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.