Zemljište u Petrijevu


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaUl. Karađorđeva, KO Petrijevo OpštinaSmederevo
Cena EUR*279 € Jemstvo56 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. 4 IIV 394/18 dana 25.05.2021. godine.

Datum javne prodaje24.06.2021. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413 i 018/415-02-22

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

OPIS NEPOKRETNOSTI:
1. Zemljište pod zgradom i drugim objektom, br. dela 1, ul. Karađorđeva, površine 49m2, koja se nalaze na kp.br.699, upisana u List nepokretnosti br. 49 KO Petrijevo;
2. Zemljište uz zgradu i drugi objekat, br. dela 2, ul. Karađorđevo, površine 324m2, koje se nalazi na kp.br.699, upisana u List nepokretnosti br. 49 KO Petrijevo.

UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST:
1. Tržišna vrednost navedenih nepokretnosti je procenjena 21.07.2020. godine u iznosu od 65.794,40 dinara.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 24.06.2021 godine u 12,30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca u Smederevu, ul. Srpskog Sovjeta br. 8/1/6.

Početna cena iznosi 50 % od procenjene vrednosti nepokretnosti, ispod kog iznosa se predmetna nepokretnost ne može prodati i ista predstavlja utvrđenu vrednost za nadmetanje.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su pre početka javnog nadmetanja predati javnom izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 10% od procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca br. 160-413170-32 sa pozivom na broj predmeta 4Iiv.394/18 i sa napomenom: jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju.

Najpovoljniji ponuđač dužan je da kupoprodajnu cenu u celosti uplati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju na namenski račun javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca br. 160-413170-32 sa pozivom na broj predmeta 4Ii.394/18.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne isplati cenu u ovom roku, javni izvršitelj će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača i tako redom.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetne nepokretnosti dana 18.06.2021. godine prethodnim zakazivanjem do dana 15.06.2021. godine u 16,00 časova, na telefone javnog izvršitelja 065/6006985 i 026/615032.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji Dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519 412, 018/519 413 i 018/4150222 ili putem e-maila: aks5collection@nebojsa.com.

Nema komentara