Zemljište u Resniku


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Resnik OpštinaBeograd-Rakovica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 324/2020 dana 07.07.2021. godine.

Datum javne prodaje04.08.2021. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

062/222-599

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Parcela u Resniku - pravo svojine izvršnog dužnika sa idealim obimom udela 1080/2869, njiva 3. klase, poljoprivredno zemljište unutar granica Plana generalne regulacije za deo teritorije opštine Rakovica "Jelezovac - Sunčani breg", koji podrazumea dozvoljenost gradnje uz prethodnu prenamenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, površine 2869m2 (površina idealnog dela 1080m2), koja se nalazi u Beogradu, opština Rakovica, na adresi/potes Prnjavor, postojeće na kp.br. 30/135, upisane u LN br. 1699 KO Resnik, procenjene vrednosti 4.938.000,00 dinara;
2. Parcela u Resniku - pravo svojine izvršnog dužnika sa idealnim obimom udela 1/3, njiva 4. klase, poljoprivredno zemljište unutar granica Plana generalne regulacije za deo teritorije opštine Rakovica "Jelezovac - Sunčani breg", koji podrazumeva dozvoljenost gradnje uz prethodnu prenamenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, površine 3533m2 (površina idealnog dela iznos 1/3 od površine parcele), koja se nalazi u Beogradu, opština Rakovica, na adresi/potes Njive u zabranu, postojeće na kp.br. 30/215, upisane u LN br. 1795 KO Resnik, procenjene vrednosti 7.212.000,00 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 04.08.2021. godine preko portala elektronske prodaje www.eaukcija.sud.rs.

Početna cena na javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti. Na prvom javnom nadmetanju licitacioni korak iznosi 2% od početne cene svake pojedinačne nepokretnosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti.