Zemljište u Lebini


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Lebina OpštinaParaćin
Cena EUR*5.568 € Jemstvo795 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o ponovnjenoj prvoj javnoj prodaji nepokretnosti II 487/19 od 31.05.2021. godine.

Datum javne prodaje30.07.2021. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

-kp br 129/1 KO Lebina, potes Bačija, njiva 4 klase, površine 20 ari 66 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 97.134,64 dinara;
-kp br 215/2 KO Lebina, potes Veliko Brdo, šuma 3 klase, površine 10 ari 53 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 49.507,64 dinara;
-kp br 884/1 KO Lebina, potes Dubrava, njiva 4 klase, površine 23 ara 53 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 110.628,18 dinara;
-kp br 1511/2KO Lebina, potes Selo, površine 13 ara 68 m2, od čega: pod voćnjakom 2 klase površina od 8 ari 27 m2, zemljište pod zgradom - objektom u površini od 41 m2 i zemljište uz zgradu - objekat u površini od 5 ari, vrsta zemljišta građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 181. 171,67 dinara;
-kp br 1512/2 KO Lebina, potes Selo, voćnjak 2 klase, površine 4 ara 22 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 27.280,92 dinara;
-kp br 1897 KO Lebina, potes Selište, njiva 3 klase, površine 4 ara 40 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 25.858,69 dinara;

-kp br 1898/1 KO Lebina, potes Selište, njiva 3 klase, površine 6 ara 34 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 37.260,02 dinara;
-kp br 2128/1 KO Lebina, potes Sojak, šuma 3 klase, površine 18 ari 62 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 87.543,42 dinara;
-kp br 2129/2 KO Lebina, potes Sojak, livada 5 klase, površine 4 ara 23 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 19.887,68 dinara;
-kp br 2743/2 KO Lebina, potes Vinogrdsko Brdo, vinograd 4 klase, površine 9 ari 27 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 49.031,60 dinara;
-kp br 4189/2 KO Lebina, potes Gornji Branić, njiva 5 klase, površine 26 ara 84 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 110.416,61 dinara;

-kp br 4190/3 KO Lebina, potes Gornji Branić, njiva 5 klase, površine 24 ara 4 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava 1/1, sve upisano u list nepokretnosti 1272 KO Lebina, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od u iznosu od 98.897,74 dinara;

Početna cena je 656.991,15 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 30.07.2021. godine u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 487/19“ i pozivom na broj II 487/19.