Poslovni objekat u Staroj Pazovi


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Vojka OpštinaStara Pazova
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.06.2021. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/521-281; 011/2016-12-50 i 063/657-723

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

U izvršnom postupku izvršnog poverioca OTP banka Srbija a koji se vodi pred javnim izvršiteljem Jelenom Stankovic Miković zakazuje se prva javna prodaja za 29/06/2021 za sledeće nepokretnosti:

- ostale zgrade broj 2, poslovno magacinski prostor sa kancelarijama, PR+SP izgrađena na katastarskoj parceli 458/1, upisna u list nepokretnosti broj 4353 Ko Vojka.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi RSD 117.505.000. Na prvom javnom nadmetanju početna cena će iznositi 70% od procenjene vrednost.

Prodaja će se održati dana 29/06/2021. godine u 12:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja ulici Svetog Dimitrija 19A.

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja prethodno, pre prodaje, uplate jemstvo u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti u konkretnom slučaju RSD 11.750.500 . Jemstvo se uplaćuje uplatom navedenog novčanog iznosa na račun javnog izvršitelja Jelene Stanković Mirović broj 285-2260310000040-19 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 260/2019 .

Lica zainteresovana za razgledanje nepokretnosti istu mogu razgledati 21/06/2021 godine u 14 časova što je neposredni držalac nepokretnosti dužan da omogući zainteresovanim licima.
Za sve ostale informacije o postupku prodaje možete kontaktirati banku na tel. 021/521-281; 011/ 20 16 1250 i 063 657 723 kao i putem mail-a ljiljana.krstin@otpbanka.rs ili jelenaa.markovic@otpbanka.rs.

Nema komentara