Porodična stambena zgrada i pomoćne zgrade u Selenči - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaLenjinova 27 OpštinaBač
Cena EUR*8.718 € Jemstvo1.744 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIV 275/19 dana 09.07.2021. godine.

Datum javne prodaje10.08.2021. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/333-73-05; 066/805-45-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada, br. 1, 146m2;
- Pomoćna zgrada, br. 2, 121m2, izgrađena bez odobrenja za gradnju, zgrada za koju nije poznata namena;
- Pomoćna zgrada, br. 3, 64m2, izgrađena bez odobrenja za gradnju, zgrada za koju nije poznata namena;
- Pomoćna zgrada, br. 4, 30m2, izgrađena bez odobrenja za gradnju, zgrada za koju nije poznata namena;
- Pomoćna zgrada, br. 5, 70m2, izgrađena bez odobrenja za gradnju, zgrada za koju nije poznata namena;
Sve se nalazi na parceli 11890, koja parcela predstavlja zemljište u građevinskom području, sve upisano u LN 1583 KO Selenča, obim 1/1, Ul. Lenjinova 27, Selenča.

Procenjena vrednost je 2.057.400,00 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 10.08.2021. godine u 12 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Novom Sadu, Ul. Futoška 20, sprat V, stan 26.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.