Porodična stambena zgrada u Novom Pazaru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Pobrđe OpštinaNovi Pazar
Cena EUR*33.820 € Jemstvo11.273 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. IIV 732/20 dana 07.07.2021. godine.

Datum javne prodaje05.08.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

020/316-501, 064-332-48-44, 018/507-481 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje: porodična stambena zgrada broj 1., objekat izgrđaen bez odobrenja za gradnju, broj prizemnih etaža 1, broj nadzemnih etaža 2., površine 153m2, na kp br.1868 Кo Pobrđe, sa pripadajućim zemljištem-zemljište pod zgradom-objektom, površine 153m2, zemljište uz zgradu-objekat, površine 299m2, sve upisano u listu nepokretnosti broj 1656 КO Pobrđe.

Procenjena vrednost: 13.302.604,00 rsd.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju: 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti, tj. 3.990.781,20 rsd.

Razgledanje nepokretnosti: Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti razgedanje nepokretnosti dana 02.07.2021.god. od 10,00 od 12,00 časova.

Datum, vreme i mesto prvog javnog nadmetanja: dana 05.08.2021. godine, sa početkom u 13,00 časova, na adresi sedišta postupajućeg javnog izvršitelja: Novi Pazar, ul. 28. Novembar bb 1/c.

Ostale informacije od značaja: Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja do dana 03.08.2021.godine polože jesmto u visini 1/10 utvrđene cene nepokretnosti. Jemstvo se polaže u gotovom novcu, uplatom na račun javnog izvršitelja Danke Ristanović broj 325-9500500251018-56 koji se vodi kod OTP BANКA SRBIJA A.D.NOVI SAD, sa napomenom: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj IIV 832/2020).

Nema komentara