Temerin - porodične stambene zgrade


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaJugoslovneske armije 194 OpštinaTemerin
Cena EUR*26.900 € Jemstvo8.070 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIV 266/20 dana 05.11.2021. godine.

Datum javne prodaje06.12.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01, collection2@lawofficealeksic.rs, ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada br. 1, u etaži prizemlja, površine 187m2;
- Porodična stambena zgrada br. 2, u etaži prizemlja, površine 229m2;
- Porodična stambena zgrada br. , u etaži prizemlja, površine 178m2;
Sve sagrađeno na KP br. 3055, svi objekti imaju odobrenje za gradnju, Ul. Jugoslovneske armije 194, Temerin, upisano u LN 3027 KO Temerin, obim 1/1.

Procenjena vrednost je 6.348.400,00 dinara, a početna cena iznosi 50 % od procenjene vrednosti.

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 06.12.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09 do 13 časova. Licitacioni korak iznosi 4% od početne cene nepokretnosti. Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa u periodu od 09 do 13 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.