Zemljište u Pečenjevcu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Pečenjevac OpštinaLeskovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje28.07.2021. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. 1/2 K.P. br. 1996 / vinograd 2. klase / mesto zvano „Tinjavica Rejča Bara“ / površina: 178 m2 / procenjena vrednost: 18,690.00 dinara / početna cena na prvoj javnoj prodaji: 70% od procenjene vrednosti, odnosno 13,083.00 dinara / upisano u list nepokretnosti br. 251 K.O. Pečenjevce;

2. 1/2 K.P. br. 2858/1 / njiva 2. klase / mesto zvano „Cer“ / površina: 985 m2 / procenjena vrednost: 118,200.00 dinara / upisano u list nepokretnosti br. 251 K.O. Pečenjevce / početna cena na prvoj javnoj prodaji: 70% od procenjene vrednosti, odnosno 82,740.00 dinara / upisano u list nepokretnosti br. 251 K.O. Pečenjevce;

3. 1/2 K.P. br. 1450 / šuma 2. klase / mesto zvano „Crvena Bara“ / površina: 2785 m2 / procenjena vrednost: 250,650.00 dinara / upisano u list nepokretnosti br. 251 K.O. Pečenjevce / početna cena na prvoj javnoj prodaji: 70% od procenjene vrednosti, odnosno 175,455.00 dinara / upisano u list nepokretnosti br. 251 K.O. Pečenjevce;

Napomene:
Nosioci prava na zemljištu su:
i. Ivica (Miroslav) Nikolić / vrsta prava – svojina / oblik svojine – privatna / obim udela – 1/2;
ii. Saša (Miroslav) Nikolić / vrsta prava – svojina / oblik svojine – privatna / obim udela – 1/2;

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 28.07.2021. godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Dalibora Stanojkovića u Leskovcu, ul. Mlinska br. 19.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti nepokretnosti za svaku nepokretnost ponaosob, ispod kojih iznosa se predmetne nepokretnosti ne mogu prodati i ista predstavlja utvrđenu vrednost za nadmetanje.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su pre početka ročišta predati javnom izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 10% od tržišne vrednosti nepokretnosti.
Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Dalibora Stanojkovića br. 330-31002770-35, sa pozivom na broj predmeta I.Iv.-134/19 i sa napomenom: jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju.

Najpovoljniji ponuđač dužan je da kupoprodajnu cenu u celosti uplati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja Dalibora Stanojkovića br. 330-31002770-35, sa pozivom na broj predmeta I.Iv.-134/19.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne isplati cenu u ovom roku, javni izvršitelj će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača i tako redom.