Poslovni objekat u Sremskoj Mitrovici


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Sremska Mitrovica OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 129/2021 dana 09.07.2021. godine.

Datum javne prodaje09.08.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-87-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Nepokretnost u ul. Rumski drum bb, ostale zgrade - skladište na kat. parc. br. 8276/4, broj zgrade 3, broj etaža Pr1, korisne površine 534m2, građevinske površine 555m2, adresa objekta Rumski drum;
- Zemljište pod zgradom - objektom na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, broj zgrade 1, površine 6a7m2;
- Zemljište pod zgradom - objektom na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, broj zgrade 2, površine 48m2;
- Zemljište pod zgradom - objektom na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, broj zgrade 3, površine 5a55m2;
- Zemljište uz zgradu - objekat na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, površine 3a64m2;
- Njiva 1. klase na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, površine 1ha10a01m2;
- Zgrada poslovnih prostorija - poslovni objekat, na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, broj etaža Pr1 Sp1, broj zgrade 1, površine 607m2;
- Pomoćna zgrada, građevinske površine 48m2, na kat. parc. br. 8276/4, potes/ulica Rumski drum, broj etaža Pr1, br. zgrade 2;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 66.872.960,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 09.08.2021. gidube ba portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09 do 13 časova. Licitacioni korak iznosi 5% od početne cene nepokretnosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Nema komentara