Stambeno poslovna zgrada u Jagodini


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje/
AdresaSutjeska 16 OpštinaJagodina
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom II 2/2020 od 14.07.2021. godine.

Datum javne prodaje19.08.2021. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambeno poslovna zgrada, kao zgrada broj 1, izgrađena na kp.br. 3269/2 KO Jagodina, na adresi: Jagodina, ul. Sutjeska br. 16, površine u osnovi 54 m2, spratnost: prizemlje + potkrovlje, za objekat je izdata upotrebna dozvola, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, titular prava sa udelom 1/1: izvršni dužnik Mirjana Mihajlović, Lozovik, grad Jagodina, sve upisano u list nepokretnosti broj 5045 KO Jagodina.

Početna cena je 2.557.197,00 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 19.08.2021. godine u 15:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 2/2020“ i pozivom na broj II 2/2020.