Porodična stambena zgrada u Mokrinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaŽarka Zrenjanina 10 OpštinaKikinda
Cena EUR*698 € Jemstvo149 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.07.2021. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

023/600-941

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaje se porodična stambena zgrada u Mokrinu, ul. Žarka Zrenjanina br.10, izgrađena na parceli br. 59 KO Mokrin, upisana u List nepokretnosti 3358 KO Mokrin.

Početna cena iznosi 82,250 rsd ( 70% procenjene vrednosti nepokretnosti).

Prodaja se vrši elektronskim javnim nadmetanjem dana 29.07.2021. godine u periodu 9-13 putem portala elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.gov.rs

Razgledanje nepokretnosti vrši se svakog petka u 12.00 časova.

Licitacioni korak iznosi 5% od početne cene.
U navedenom periodu se mogu davati ponude, a u slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih 5 minuta pre navršavanja 13 časova, vreme trajanja elektronskog nadmetanja se produžava za još 5 minuta. Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih 5 minuta elektronskog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova kada se postupak mora okončati.

Na aukciji mogu učestvovati samo lica koja su uplatila jemstvo u visini od 15% od procenjene vrednosti odnosno iznos od 17.625,00 dinara na račun Ministarstva pravde koji je naveden na sajtu www.eaukcija.gov.rs na kom je postavljena i predmetna prodaja, a jemstvo se mora uplatiti najkasnije dva dana pre održavanja aukcije.

Ponuđač sa najvišom cenom (kupac) je dužan da u roku od 15 dana od donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti uplati prodajnu cenu na račun javnog izvršitelja Nikoline Šender broj 285-2251050000320-11 sa pozivom na broj II. 171/21
Kupac snosi sve troškove u vezi taksi, poreza a radi prenosa vlasništva.

Za sve potrebne informacije zainteresovani kupci mogu kontaktirati mogu kontaktirati javnog izvršitelja Nikolinu Šender na telefon broj (023) 600-941.