Kuća u Sivcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Veljka Vlahovića OpštinaKula
Cena EUR*376 € Jemstvo75 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje19.08.2021. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Parcela broj 2541, broj zgrade 1, Veljka Vlahovića br.114, zemljište pod zgradom-objektom, površine 75m2, zemljište u građevinskom području, vlasnički udeo 1/4
• Parcela broj 2541, broj zgrade 2, Veljka Vlahovića, zemljište pod zgradom-objektom, površine 17m2, zemljište u građevinskom području, vlasnički udeo 1/4
• Parcela broj 2541, Veljka Vlahovića, zemljište uz zgradu-objekat, površine 3a 08m2, zemljište u građevinskom području, vlasnički udeo 1/4
• Parcela broj 2542, Veljka Vlahovića, njiva 2.klase, površine 5a 94m2, zemljište u građevinskom području, vlasnički udeo 1/4
• Porodična stamna zgrada br.1, broj etaža PR 1, Veljka Vlahovića br.114, izgrađena na parceli broj 2541, vlasnički udeo 1/4
• Pomoćna zgrada br.2, broj etaža PR 1, Veljka Vlahovića, izgrađena na parceli broj 2541, vlasnički udeo 1/4

Navedene nepokretnosti upisane su u List nepokretnosti broj 5291 KO Sivac.

Nepokretnosti se nalaze na udaljenosti od 600m od centra Sivca, a samo mesto udaljeno je oko 17km od Kule i oko 25km od Sombora.

Ukupna procenjena vrednost navedenih nepokretnosti u sudskom postupku : 88,479.00 RSD (752.59 EUR)

Početna cena na 2.javnom nadmetanju (ukupno) 44,239.50 RSD (cca 376.30 EUR).

Navedene nepokretnosti prodaju se putem druge javne prodaje koja će se održati dana 19.08.2021.godine sa početkom u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Branislava Dardića u Vrbasu, ul.Ive Lole Ribara br.3.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac dužan je da kod javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun javnog izvršitelja broj: 340-13002207-16 koji se vodi kod „ERSTE BANK“ a.d. Novi Sad, sa pozivom na broj IIv 448/2018.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi javnom izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata javne prodaje, a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost. Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza, a radi prenosa vlasništva.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje, što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u protivnom razgledanje će se sprovesti prinudnim putem.

Kontakt telefon javnog izvršitelja Branislava Dardića: 064/905-4261; 021/301-8038, e-mail: soizvrsitelj@gmail.com

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole.rs, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17 sati.