Sjenica - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Doliće; KO Boljare OpštinaSjenica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 38/2018 dana 24.08.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Nepokretnosti upisane u LN 109 KO Doliće, Služba za katastar nepokretnosti Sjenica;
- Livada 6. klase, površine 62a46m2, na KP br. 468;
- Pašnjak 6. klase, površine 01ha46a18m2, na KP 469;
- Njiva 6. klase, površine 68a79m2, na KP 894;
Procenjene vrednosti 326.815,82 dinara.

2. Nepokretnosti upisane u LN 119 KO Boljare, Služba za katastar nepokretnosti Sjenica;
- Pašnjak 6. klase, površine 52a04m2, na KP 483;
- Njiva 7. klase, površine 16a70m2, na KP 484;
- Livada 7. klase, površine 04ha14a43m2, na KP 485;
- Pašnjak 5. klase, površine 01ha13a16m2, na KP 486;
Procenjene vrednosti 350.765,60 dinara.

Početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.