Stambeni objekat sa zemljištem u Bogatiću


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Bogatić OpštinaBogatić
Cena EUR*7.267 € Jemstvo1.453 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 745/19 dana 30.09.2021. godine.

Datum javne prodaje27.10.2021. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-86-31

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Kat. parc. br. 10501/4, zemljište pod zgradom - objektom površine 27m2, zemljište uz zgradu - objekat, površine 62m2;
- Porodična stambena zgrade, površine 27m2, broj zgrade 1, izgrađena na kat. parc. br. 10501/4 KO Bogatić;
- Kat. parc. br. 10501/5, zemljište pod zgradom - objektom površine 48m2, zemljište uz zgradu - objekat, površine 110m2;
- Porodična stambena zgrada, površina 48m2, broj zgrade 1, izgrađena na kat. parc. br. 10501/5 KO Bogatić, upisane LN br. 3698 KO Bogatić.

Procenjena vrednost nepokretnosti 1.715.119,46 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 27.10.2021. godine u 11 sati u kancelariji javnog izvršitelja, Ul. cara Dušana 1, sprat 1, Šabac.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.