Novi Sad - stambeno poslovni objekat


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaMilenka Grčića 3A OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*78.969 € Jemstvo26.323 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIV 612/19 dana 24.12.2021. godine.

Datum javne prodaje24.01.2022. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 8347 KO Novi Sad 1 i to zgrade br. 1, zemljište pod zgradom-objektom, površine 82m2 na kojoj je porodična stambena zgrada br. 3, zemljište pod zgradom-objektom, površine 67m2 na kojoj je objekat poslovnih usluga, zgrade br. 4, zemljište pod zgradom-objektom, u površini od 01a86m2 i zemljište uz zgradu, objekat u površini od 60m2, na kojoj je pomoćna zgrada nadstrešnica u Novom Sadu, u ulici Milenka Grčića br. 3A, parcela br. 5558, u svojini izvršnog dužnika u obimu 1/1, procenjene vrednosti 31.061.100,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 24.01.2022. godine u 13 časova u kancelariji javnog izvršitelja, Futoška 20/26.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.