Boždarevac - pomoćni objekti sa garažom


VrstaOstalo Broj prodaje/
AdresaČešmarska 12 OpštinaBeograd-Barajevo
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. IIV 526/20 dana 08.11.2021. godine.

Datum javne prodaje08.12.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja putem neposredne pogodbe i to:

- Pomoćna zgrada - višenamenska zgrada, površine 25m2, u ulici Češmarska 12, broj objekta 1, koja se nalazi na kp.br. 307, upisana u LN br. 1509 KO Boždarevac, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- Garaža, površine 19m2, u ulici Češmarska 12, koja se nalazi na kp.br. 307, broj objekta 2, koji se nalazi na kp.br. 307, upisana u LN br. 1509 KO Boždarevac, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- Pomoćna zgrada - štala, površine 47m2, u ulici Češmarska 12, koja se nalazi na kp.br. 307, broj objekta 3, koji se nalazi na kp.br. 307, upisana u LN br. 1509 KO Boždarevac, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 256.318,73 dinara.

Određuje se da će se zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom pristupiti odmah po prijemu dokaza o polaganju jemstva, odnosno dana 08.12.2021. godine u 15 časova u kancelariji javnog izvršitelja na adresi Beograd - Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 D.