Stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaPilota Mihaila Petrovića 17 OpštinaBeograd-Rakovica
Cena EUR*39.550 € Jemstvo8.475 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 97/2021 dana 14.09.2021. godine.

Datum javne prodaje15.10.2021. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

011/227-33-83; 060/647-46-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ODREĐUJE SE PRVA JAVNA PRODAJA PUTEM ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANjA radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog poverioca prodajom nepokretnosti u vanknjižnoj svojini stranka u postupku, koja predstavlja predmet izvršenja, i to:

• stan br. 4, ukupne utvrđene merodovne površine 63,14 m2, koji se nalazi na prvom spratu u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje – deo objekta izgrađen bez odobrenja za gradnju u Beogradu, opština Rakovica, u ulici Pilota Mihaila Petrovića br. 17, postojeće kao broj dela parcele/objekta 24 na katastraskoj parceli br. 23774/2, upisane u list nepokretnosti br. 2206 KO Kneževac, pravo svojine stranaka u postupku sa ukupnim obimom udela 1/1, utvrđene vrednosti u iznosu od 6.667.000,00 dinara.

PRVO javno nadmetanje za prodaju predmetne nepokretnosti će se održati dana 15.10.2021. godin PREKO PORTALA ELEKTRONSKE PRODAJE www.eaukcija.sud.rs.

Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa, u periodu od 9 do 13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka 13:00 časova, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Postupak se na isti način ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

POČETNA CENA na prvom javnom nadmetanju za prodaju predmetne nepokretnosti iznosi 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Na prvom javnom nadmetanju licitacioni korak iznosi 1% od početne cene.

Pravo učešća na elektronskom javnom nadmetanju imaju lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja, a koja su položila jemstvo za učestvovanje na prodaji za nepokretnost za koju uzimaju učešće, najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja, inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.

Jemstvo za učešće na javnom nadmetanju iznosi 15% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, koje se uplaćuje na račun Ministarstva pravde Republike Srbije, koji je objavljen na portalu elektronske prodaje.