Porodična stambena zgrada u Stajićevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaToze Markovića 4/a OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje12.10.2021. Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 062/223-556; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Vladimira Popovića 6, u izvršnom predmetu posl.br. I.IV 126/2018, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Željkom Kesić iz Zrenjanina, na osnovu Zaključka I.IV 126/2018 od 09.09.2021. godine, određuje prodaju neposrednom pogodbom sledeće nepokretnosti, i to:

• Kat. parc. br. 293, porodična stambena zgrada, površine 113 m2, broj zgrade 1 u ul. Toze Markovića broj 4/a, zemljište pod zgradom-objektom od 1a 13 m2, zemljište uz zgradu-objekat od 5a 00 m2, njiva 2. klase od 8a 69 m2, ukupne površine od 14a 89 m2, sve upisano u List nepokretnosti broj 349 KO Stajićevo.

Javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetne nepokretnosti ukupno u iznosu od 2.464.663,26 dinara, s tim da se kupoprodajna cena kod prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca slobodno ugovara.

POZIVAJU SE zainteresovana lica za kupovinu predmetne nepokretnosti da svoje ponude dostave pismenim putem Javnom izvršitelju Željku Kesić iz Zrenjanina, ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 15, III sprat, do dana 08.10.2021. godine.

ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI NEPOSREDNOM POGODBOM između kupca i Javnog izvršitelja koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika, održaće se dana 12.10.2021. godine u 12,30 časova na adresi sedišta kancelarije Javnog izvršitelja.

Neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji neposrednom pogodbom kupac je dužan da položi jemstvo u iznosu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti i to uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Željka Kesić, račun broj: 205-210319-19 koji se vodi kod Komercijalne banke A.D. Beograd, sa pozivom na broj: I.IV-126/2018 i da o tome dostavi dokaz javnom izvršitelju.

Kupac je dužan da cenu po kojoj mu je dodeljena nepokretnost položi na račun javnog izvršitelja Željka Kesić, račun broj: 205-210319-19 koji se vodi kod Komercijalne banke A.D. Beograd, u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

Ako ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca ne bude zaključen u roku koji je određen zaključkom o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca ili ako cena ne bude plaćena u roku koji je određen, javni izvršitelj utvrđuje da nepokretnost nije prodata.

Sve troškove vezane za prenos prava svojine na kupca po zaključenju ugovora o neposrednoj pogodbi, kao i druge troškove, snosi kupac.