Srpski Elemir - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Srpski Elemir OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 137/21 dana 28.10.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokrenost upisana u LN br. 1321 KO Srpski Elemir, porodična stambena zgrada broj 1 površine 63m2 na parc. br. 399 i zemljište pod zgradom objektom površine 63m2 i zemljište uz zgradu objekat površine 548m2, sve na parceli broj 399, procenjene vrednosti 540.327,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 26.11.2021. godine putem portala eaukcija.sud.rs. Vreme davanje ponuda traje u periodu od 09,00 do 13,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.