Poslovni objekat u Paraćinu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Paraćin OpštinaParaćin
Cena EUR*108.465 € Jemstvo21.693 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o drugoj javnoj prodaji nepokretnosti II 71/19 od 30.09.2021. godine.

Datum javne prodaje29.10.2021. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- kp br 5295/4 КO Paraćin, potes Vidovdanska, površine 1078m2, od čega: zemljište pod zgradom i drugim objektom u površini od 519m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom u površini od 24 m2, zemljište uz zgradu i drugi objekat u površini od 500m2 i njiva 1 klase u površini od 35 m2, vrsta zemljišta: gradsko građevinsko zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava: 1/1, sve upisano u LN br 5238 КO Paraćin, utvrđene tržišne vrednosti u iznosu od 1.685.539,15 dinara, a sve u skladu sa Procenom stručnog lica koja je javnom izvršitelju dostavljena dana 02.08.2021. godine.
-zgrada trgovine kao zgrada 1 izgrađena na kp br 5295/4 КO Paraćin grad, na adresi: Paraćin, Vidovdanska br 58, površine u osnovi 519 m2, spratnost: sprat + prizemlje, objekat poseduje odobrenje za upotrebu, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, udeo izvršnog dužnika i trećeg lica po 1/2, sve upisano u LN br 5238 КO Paraćin grad, utvrđene tržišne vrednosti u iznosu od 23.912.247,52 dinara, a sve u skladu sa Procenom stručnog lica koja je javnom izvršitelju dostavljena dana 02.08.2021. godine.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 12.798.893,34 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 29.10.2021. godine u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 71/19“ i pozivom na broj II 71/19.