Vršac - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKosančić Ivana 3 OpštinaVršac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.IV. 16/20 dana 27.09.2021. godine.

Datum javne prodaje26.10.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti i to:

1. Porodična stambena zgrada broj 1- objekat br. 1, etaža PR1, u ulici Kosančić Ivana br. 3, izgrađena na kp.br. 1299, ukupne bruto površine 93m2, upisane u LN br. 6578 KO Vršac, procenjene vrednosti 1.705.892,30 dinara;
2. Porodična stambena zgrada broj 2 - objekat br. 2, P+1, ukupne bruto površine 132m2 (66m2 u gabaritu), izgrađene na kp.br. 1299, procenjene vrednosti 3.783.228,90 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 26.10.2021. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama javnog izvršitelja Milice Đurović, Karađorđeva 10/4 Pančevo.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.