Poljoprivredni objekti, zemljište i oprema u Valjevu i Crnoj Bari


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Valjevo, KO Crna Bara OpštinaValjevo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodaje28.10.2021. Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

060/372-72-77, 062/223-848 i 011/440-96-03; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Detaljan opis nepokretnosti sa procenjenim vrednostima možete pogledati na sledećem linku: "Poljoprivredni objekti, zemljište i oprema u Valjevu i Crnoj Bari".

Prodaja će se izvršiti putem javnog nadmetanja koje će se održati dana 28.10.2021 godine u 12 časova na adresi Kumodraška br. 178, Beograd.

Način i rokovi prodaje:
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. na tekući račun stečajnog dužnika br. 340-0000011024502-29 (ERSTE BANKE A.D. ) izvrše uplatu iznosa od 150.000,00 dinara + pdv RADI OTKUPA PRODAJNE DOKUMENTACIJE ZA OBA PAKETA ZBIRNO. Cena otkupa prodajne dokumetnacije za paket 3 iznosi 2.000 dinara + PDV. Sastavni deo Prodajne dokumentacije, pored detaljnih podataka o predmetu prodaje čini i obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povraćaj depozita pod određenim uslovima, kao i nacrt kupoprodajnog ugovora;
2. uplate na račun iz prethodne tačke NA IME DEPOZITA iznos označen pored rednog broja celine za koju se aplicira na javnom nadmetanju, najkasnije do dana održavanja prodaje tj. 28.10.2021 godine do 11 časova, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije do 28.12.2021 godine.
3. prilikom preuzimanja Prodajne dokumentacije potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita pod određenim uslovima.

Imovina koja je predmet oglasa se kupuje u viđenom stanju, bez pružanja garancija i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji, a ova imovina se može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, najkasnije 5 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 12 -15 časova uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom na broj telefona 060/37-27-277

Registracija učesnika počinje jedan sat pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 11.00 do 11.50 časova, na adresi Kumodraška 178, Beograd.