Vranje - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaOzrenska 3 OpštinaVranje
Cena EUR*21.304 € Jemstvo3.043 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 3444/2017 dana 30.09.2021. godine.

Datum javne prodaje27.10.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada koja se nalazi u Vranju u ul. Ozrenska br. 3, na kp.br. 11019/1, upisana u LN br. 5476 KO Vranje 1, površine 106m2, u privatnoj svojini sa obimom udela 1/1.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 3.591.210,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 27.10.2021. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Aleksandra Nikolića iz Vranja u ul. Cara Dušana 12b, kancelarija broj 31.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti.