Stambeni objekti sa zemljištem u Vršcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaĐure Jakšića 10 OpštinaVršac
Cena EUR*90.174 € Jemstvo27.052 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 202/21 dana 23.12.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Filipa Stankovica u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju, oglašava drugu elektronsku javnu prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku.

Opis nepokretnosti:

• Zemljište pod zgradom i drugim objektom, broj zgrade 1, u ul. Đure Jakšića, površine 2a 21m2, na kat.parc.br. 4281;
• Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, u ul. ul. Đure Jakšića br. 10, broj etaža Pr1, površine 221m2, na kat.parc.br. 4281;
• Zemljište pod zgradom i drugim objektom, broj zgrade 2, u ul. Đure Jakšića, površine 91m2, na kat.parc.br. 4281;
• Porodična stambena zgrada, broj zgrade 2, u ul. ul. Đure Jakšića, broj etaža Pr1, površine 91m2, na kat.parc.br. 4281;
• Zemljište uz zgradu i drugi objekat, u ul. Đure Jakšića, površine 57m2, na kat.parc.br. 4281;
Sve upisano u list nepokretnosti br. 4117 K.O. Vršac.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 21.281.000,00 dinara:

Na drugom elektronskom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti odnosno 10.640.500,00 dinara .

Prodaja će se obaviti elektronskim javnim nadmetanjem dana 18.01.2022 u 09.00 casova na portalu elektronskog javnog nadmetanja. Vreme davanja ponuda traje najduze 4 sata – od 09.00 do 13.00 casova

Licitacioni korak iznosi 2% od pocetne cene sto iznosi 212.810,00 dinara.

Kao ponudioci mogu da ucestvuju samo lica koja su polozila jemstvo i koja su registrovana u skadu sa clanom 5 pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja .Sl.glasnik RS br 14/2020.

Jemstvo iznosi 15% od utvrdjene vrednosti nepokretnosti sto predstavlja iznos od 3.192.150,00 dinara.Jemstvo se uplacuje najkasnije 2 dana pre odrzavanja elektronskog javnog nadmetanja. Jemstvo se uplacuje na racun ministarstva koji je objavljen na portalu elektronskog javnog nadmetanja
Sve u skladu sa clanom 175 ZIO

Zainteresovanim licima javni izvršitelj će dozvoliti razgledanje nepokretnosti dana 11.01.2022 u 10 časova ,uz prethodnu najavu javnom izvrsitelju putem telefona 062/112-6319.