Poslovni prostor u Sremskoj Mitrovici


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaPuškinova 3 OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*59.281 € Jemstvo12.703 €
Pravni osnov

Zaključak Javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković, I.I 67/2021 od 09.11.2021. godine

Datum javne prodaje16.12.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

022/2100-200, 063/405-271, 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor poslovnih usluga, broj postojećeg dela 1, evidencioni broj 1, nalazeći u prizemlju stambeno poslovne zgrade postojeće na KP br 3983, kao poslovni prostor devet i više prostorija u ul. Puškonova br 3, upisano u LN br 2729 KO Sremska Mitrovica.

Procenjena vrednost nepokretnosti: 9.993.152,50 dinara.

Početna cena: 70% procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 6.995.206,75 dinara.

Licitacioni korak: 10% početne cene.

Datum druge prodaje javnim nadmetanjem: 16.12.2021. godine u periodu od 9.00-13.00 časova, preko portala elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs.

Svaki ponudilac je dužan da najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja uplati jemstvo u iznosu od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti, na račun Ministarstva pravde naveden na portalu www.eaukcija.sud.rs.